Louise Hävre

Tillbaka till presentation

Bild: Making a living

Bild: Längtan till ljuset

Bild: Mon Alicia

Bild: Bara en dag

Bild: Din tid är nu !

Bild: Wonderland

Bild: Genom ljusets kraft

Bild: En fri själ

Bild: Nya insikter

Bild: Minnes Urna

Bild: Queen of swords

Bild: Dom tolvlärjungarna och den Heliga Gralen