Gunilla Rentzing

Tillbaka till presentation

Bild: Själens diamant - tallkottkörteln

Bild: Allting finns I

Bild: Välsignat skapande

Bild: Sanctus (Helig...)

Bild: Möte med chakran

Bild: Se dina jag

Bild: Animlistisk pas de deux

Bild: Självinsikt

Bild: Aldrig för sent

Bild: Vem är du vem är jag

Bild: Skuggan av ditt högre jag IV

Bild: Skuggan av ditt högre jag III

Bild: Skuggan av ditt högre jag V

Bild: Allting finns II

Bild: Skuggan av ditt högre jag II

Bild: Var sann mot dig själv

Bild: Give Your Fears Away

Bild: Alter ego II

Bild: Chandrake

Bild: Bevingat alter ego IV

Bild: Amiral

Bild: Alter ego I

Bild: Frekvenshöjning

Bild: Vortex - Höjda vibrationer

Bild: Gamla stan

Bild: Gamla väster

Bild: Skuggan av ditt högre jag Vi

Bild: Över alla under

Bild: Metamorfos 3

Bild: Schamanens ögon

Bild: Nature III

Bild: Bus i akvarell III

Bild: Nature I

Bild: Bus i akvarell II

Bild: Tallkottkörteln och hjärtat

Bild: Den kosmiska väven

Bild: Kvantsprång in i evigheten

Bild: Sommarbukett

Bild:

Bild: Bus i avarell I

Bild: Agnus dei (O Guds lamm...)

Bild:

Bild: Dansa min docka

Bild:

Bild: Mina glasögon

Bild: Universums kommunikation - telepati och intuition

Bild: Regnbågsmänniskor

Bild: I hjärtats närhet

Bild: Nature II

Bild: Intelligensens rörelse

Bild: Änglalik vänskap

Bild: Sjumilastövlar

Bild: Du är vad du äter

Bild: Sommarsyn

Bild: Alter ego VI

Bild: Tallmätare

Bild: Jodande

Bild: Det är något bortom bergen...

Bild: Kristallnatt

Bild: Djuriska ådror

Bild: Solgud

Bild: Metamorfos 1

Bild: Parascotia fuliginaria

Bild: Gloria (Ära vare...)

Bild: Kyrie eleison (Herre förbarma dig...)

Bild: Blommande själ

Bild: Credo (Jag tror..)

Bild: Illusionens slöjor

Bild: Alter ego V

Bild: Jag söker min röst i tomma rum

Bild: Bakom fasaden

Bild: Livsbejakelse

Bild: Gömda skatter

Bild: Se upp - och ner