IngBritt Lundh
IngBritt Lundh

Övriga Utställningar
Slottet Örebro 2007
Galleri Riddaren Stockholm 2007 2010
Galleri Svea Stockholm 2008
Bokenäs Konsthall 2008
Galleri Eksgården Öland 2008 2009 2010
Lotta på Stationen Bromölla 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Kulturkuben Falkenberg 2008
Galleri Vättern Askersund 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021
Hantv. boden Wadköping Örebro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
Bastugalleriet Yxstabacken 2006 2007 2008 2009 2010
Galleri Stallet Arboga 2008
Galleri 37 Kungälv 2007
Lekebergs Vårdcentral 2009
Kilsbergens Konferensanläggn. 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Monas cafe Hargebaden 2006
Culturen Västerås 2009
Bibliotetet Karlstad 2009
Galleri Gläntan Sala 2010
Konststafetten Galleri Riddaren2010
Vreten 2011
Landahls konditori Kumla 2016 2017(2 ggr)2018
KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

Galleri Vättern Askersund 2018
Art Bar Örebro 2018