Agneta Bolin Bjerkman
Agneta Bolin Bjerkman

Övriga Utställningar

Teatergalleriet

Kalmar

2007


Galleri Sigma

Växjö

1993


Galleri Blå Porten

Alby, Öland

1996


Galleri Castor

Stockholm

1998


Galleri Rälla Gamla skola

Rälla, Öland

2005
År


Kulturhuset

Stockholm

1997


Projekt eart22

Mönsterås, Oskarshamn mm

2001
Oskarshamns konsthall

Oskarshamn
2000
Sydosten, Kalmar konstmuseum

Kalmar

2003

Sydosten, Kalmar konstmuseum

Kalmar

2004.