Jenny Ernqvist
Jenny Ernqvist

Övriga Utställningar
December 2016- Kommunalhuset, Lit
April 2016- Café Paradiset, Remonthagen, Östersund
Maj 2014- Café Tingshuset, Östersund
Oktober 2013- Studieförbundet Vuxenskolan, Lit
September 2013- Kommunalhuset, Lit


Kommentarer på sidan

Kommentera »