Hanna Ciechanowska
Facebook

Hanna Ciechanowska

Övriga Utställningar
Allékonst, Kulturfest, Mariestad 2012
Romele Konsthall 2013, (jurybedömd salong)
Galleri 12, Uppsala 2013, (jurybedömd salong)
ArtLab, Uppsala 2013
Galleri Mowitz, Stockholm 2014
ArtLab, Uppsala 2015
Magno-Art, Stockholm, 2017
Galleri Upsala, Uppsala 2017.


Kommentarer på sidan

Kommentera »