Gunnel Boman
Hemsida

Gunnel Boman

Övriga Utställningar
SAMLINGSUTSÄLLNINGAR
I urvaI
1978 Liljevalchs Varsalong, Stockholm
1983 Gummessons Konstgalleri, Stockholm
1984 Konstnärshuset, Stockholm
1991Konstnärshuset, Jubileumssalongen, Stockholm
1993 Riksdagshuset
1993 Lidingö Stadshus
1994 Solna Stadshus
1995 Sollentunamässan
1998 Konst i Centrum, Solna
1998 Vasahallen, Stockholm
2001 Vingen, Solna
2002 Svartvit teckning i fokus. Gallen Hagström, Stockholm
2003 Sollentunamässan, Sculptörförbundet
..
SEPARATUTSTÄLLNINGAR
1989Konstnärshuset. Stockholm
1992Galleri Hera. Stockholm
1993Konstfrämjandet. Norrköping
1997OUe Olsson-huset. Solna
1997Stadsbiblioteket. Solna
2000Konstfrämjandet. Uppsala
2000Edsbergs glatt. Sollentuna
2001 Konsthal1en. Jakobsberg
2001 Bokmässan. UKF-förlag, Sollentunamässan
2004Galleri Nordens ljus. Stockholm
2004Galleri Aqueli
Utaivit Konstboken Flamenco.


Kommentarer på sidan

Kommentera »