Ulf Ingvar Romare
Ulf Ingvar Romare

Övriga Utställningar
Den första om 18 målningar gjordes 1962. De senaste 2009 vid Kulturcentrum på Öland och Vadstena ärorika "konstexponering".
Dom internationella utställningsmöjligheterna ger mig naturligtvis nya upptäckter.
För mig är det hedrande att under snart 50 år fått vara efterfrågad (om än i olika grad) för min konst inom ett kulturområde, där allt fler ges möjligheter till konstnärlig utbildning och marknadsföring av sig själva och sitt konstutövande.