Nadia Samavati
Hemsida

Nadia Samavati

Jag är född 1976 i Teheran, Iran och bosatt i Stockholm sedan 2007.
Är verksam som konstnär på heltid.
Jag har alltid haft en stor passion och fascination för teckning och målning redan när jag som femåring tecknade på dagis. Detta upptäcktes av personalen och de talade om för mina föräldrar att jag hade det lilla extra i konstlinjen. Men det var först på gymnasiet som jag kände mig att jag var i den riktiga konstvärlden, då jag började studera grafik.
Efter lärorika och intressanta gymnasiestudier sökte jag in till Azad University, beläget i Teheran, Iran för att studera konst och jag blev antagen.
Som examensarbete valde jag att skriva om den spanske konstnären Joan Miro. År 1999 tog jag min konstexamen som kursetta, vilket ger mig en känsla av stolthet och tro på mig själv och mina målningar än idag.
Utöver min akademiska utbildning har jag studerat fotografi samt studerat till professionell make-up artist. Jag var intresserad att lära mig färg, att göra målningar på riktiga människors ansikten.
I mitt konstnärskap får ofta känslor bestämma vilken riktning mitt skapande ska ta vägen. Med mina känslor som ett vitalt redskap och genom att föra in rörelse i verken, försöker jag med varje målning att skapa något nytt. Det förstärks genom mina kunskaper och olika tekniker jag har lärt mig från universitetet.
DET ÄR ALLT JAG VET. DET ÄR ALLT JAG KAN. DET ÄR MITT LIV.

...........................................................................
NADIA SAMAVATI

I was born in 1976 in Tehran, Iran, and lived in Stockholm since 2007.
Is working as an artist full time.
I have always had a great passion and fascination for drawing and painting when I signed on as a five year old kindergarten. This was discovered by the staff and they told my parents that I had a little extra in the art line. But it was not until high school that I felt that I was in the real art world, when I started studying graphics.
After instructive and interesting high school, I applied to the Azad University, located in Tehran, Iran to study art and I was accepted.
As a thesis, I chose to write about the Spanish artist Joan Miro. In 1999 I took my art degree course number one, which gives me a sense of pride and belief in myself and my paintings today.
Besides my academic education, I studied photography and studied the professional make-up artist. I was interested to learn about color, making paintings of real human faces.
In my art often feelings decide what direction my creativity to go. With my feelings as a vital tool and by bringing in motion in the works, I try with each painting to create something new. It is reinforced by my skills and techniques I have learned from the university.
THAT'S ALL I KNOW. THAT'S ALL I CAN. IT'S MY LIFE.

Utbildning
- grafik i gymnasiet 1991 - 1995
- konstuniversitet i Iran 1995 -1999. (141 poäng)
- professional make up utbildning 1996 - 1997
(specialutbildning där jag jobbade bara med skådespelerskor)

Medlemskap
Vip medlem SvK, Svenska konstnärer.
Konstkvarteret.
Tibro konstförening.

Kommentarer på sidan

Kommentera »