Kent Hansson
Kent Hansson


Jag har tagit lärdom och intryck bland annat från den informella konsten.

I mina bilder uttrycker och ifrågasätter jag aktuella frågor.

Jag vill med mitt skapande beröra, ifrågasätta, och skapa dialog vad gäller våra liv/tid på jorden.

Jag bor i Skåne/Malmö

Kontakt/besök!
Telefon: 070-6063633
mejl:kent.hansson@live.(se)

Kommentarer på sidan

Kommentera »