Anders Malm
Hemsida

Anders Malm

Att få uttrycka mig genom konst, att kunna få fram mina tankar och känslor på papperet och duken har varit min driftkraft under många år.


Representerad:

• Statens konstråd

• Sveriges konstlexikon

• Postens huvudkontor

• Umeå Universitet

• Länskonst Länsmuséet, Gävleborg.

Utbildning
5 Årig konstutbildning varav 3 år på högskola

Medlemskap
SvK

Kommentarer på sidan

Kommentera »