Pelle Strand
Hemsida

Pelle Strand


Jag arbetar både med måleri och träskulpturer. Jag vill väcka en inre känsla som vi alla bär på, medvetet eller omedvetet. I mitt måleri finns föreställande och abstrakta bilder. Jag är angelägen att behålla bredden och mångfalden, för att inte känna mig begränsad i den kreativa processen.

Själva skapandet är för mig det väsentliga, och jag variera mig fritt i teknik och motiv. Jag söker också ljuset, som belyser bilden och som ger skuggor av olika slag, i vissa bilder en tredimensionell känsla. Önskar också att betraktaren skall fundera över bilden, tycka den är intressant och även ha ett dekorativt värde.

Numera så jobbar jag nästan uteslutande i akryl. Men jag kan sakna oljans förmåga att förena sig och på så vis få jämnare
övergångar från ljust till mörkt, vid skuggningar. Akrylen är för mig nästan för snabb, eftersom jag är ganska petig i mitt måleri. Därför söker jag mig fram med olika tekniker. Måla tjockt med palettkniv, använda gummispackel, till att lägga in olika material i bilden.

I mina träskulpturer så utgår jag alltid utifrån trädet oförutsägbara växtsätt. Med andra ord så följer jag träets ådring, och på så vis skapas skulpturer, som känns formsköna både för öga och händer.
Representerad:
K-G Paulsson Bär & Grönsaker
Bromölla kommun
Konstföreningen Bromölla
Konstföreningen Tyringe
Konstföreningen Bromölla kommun
Konstföreningen Stora Enso Nymölla
Konstföreningen Länsförsäkringar i Kristianstad
Iföverkens Industrimuseum Bromölla
Konstföreningen Ivetofta Sparbank i Bromölla
FA Max Sibbern Köpenhamn.

Utbildning
Jag betraktar mig själv som autodidakt. Har genomgått en stor Hermods kurs i teckning innehållande, frihandsteckning, skugglära, perspektiv, porträtt, djur, människor, landskap och komposition, samt en kurs i estetik.

Kommentarer på sidan

Kommentera »

KommentarKommentar från Carina Ehlers, 2019-03-06
Grattis till veckan konstnär och det är häftiga, vackra verk du skapar. Wish you a nice day and week ~