Birgitta Sander
Hemsida

Birgitta Sander

Välkommen till mitt galleri!

Bilder behöver inte vara lättolkade men ska väcka känslor. Ofta utgår jag från något jag sett och känt men under arbetsprocessen framträder ofta en annan bild än den jag såg från början. En del av de bilder och motiv som kommer fram under processen har alltså inte funnits innan färgen framkallade dem. Jag arbetar med skiktmåleri, gärna i akryl eller tempera+olja och håller mestadels till på Södermalm i Stockholm men målar också i min atelje på Norra Öddö, vid randen av Kosterhavet.

Här visar jag några målningar i akryl. Läs gärna mer och se akvareller, oljemålningar och fler akrylmålningar på min hemsida och där finns också en kontaktadress.

Besök min ateljé
Mosebacke torg 14
11620 Stockholm
Stockholm Stockholms län

Öppettider:
Besök efter överenskommelse, kontakta mig på birgittasander@birgittasander.com eller per telefon 073-6994268

Utbildning
1985 Målarateljen, Kulturhuset Stockholm för Harvey Cropper och Noomi Engström; 1986 Scuola Lorenzo de Medici, Firenze, Italien; 1986-1988 Studier i Stockholm med Karl Granquist som mentor; 2012-2013 och 2015 Studier i Stockholm under ledning av Ingela Johansson

Medlemskap
Nordiska akvarellsällskapet
Svenska Konstnärsförbundet

Kommentarer på sidan

Kommentera »

KommentarKommentar från Christina Hagberg, 2016-08-18
Instammer med ditt satt att beskriva processen att fa fast en bild pa duken. Det fordras ibland manga skikt innan man far det som man vill...