Susanne Eklund
Hemsida

Susanne Eklund

Född 1956
Jag har varit yrkesverksam sedan 1981 på arkitektkontor, i kommunal- och statlig tjänst samt med egen verksamhet.
2016 förverkligade jag drömmen om att få bo på landet, byggde hus och flyttade från Stockholm till Fogdön utanför Strängnäs där jag nu bor och har min ateljé.

Tecknat och målat har jag gjort större delen av mitt liv, också i mitt yrke som inredningsarkitekt. De senaste knappt femton åren mera intensivt då konsten har fått större betydelse.
Jag arbetar mest i akvarell och akryl eller i en mix. Lera är nytt. Främst har jag gjort kakel men även några småfigurer. Fortsättning följer.
Oftast resulterar mina målningar i någon slags husform. Jag börjar med något annat i tankarna men slutar för det mesta i mer eller mindre surrealistiska former av byggnader.

Varmt välkommen.

Utbildning
Masters degree in Interior Architecture, USA 1981
Restaureringskonst, Kgl Konsthögskolan Sthlm, 2002

Målarkurser för bl. a. Hasse Karlsson, Mats Pettersson, Lasse Holm
Blandade veckokurser på Gerlesborgsskolan

Medlemskap
Strängnäs konstnärsakademi

Kommentarer på sidan

Kommentera »