Christina Ärlestig
Hemsida

Christina Ärlestig

Christina Ärlestig som bor nära ett stenbrott i Gerlesborg.

Jag håller även kurser i kritmåleri

Gick 1978-1985 på Gerlesborgsskolan i både i Stockholm och Göteborg.

Utsmyckning:

Hällevadsholm, trappuppgång i servicehus
Bohuslindens vårdcentral, Strömstad.

Stipendier:

Makarna Hydérs stipendium
Bohuslandstingets kulturstipendium,
Akademins kulturpris Akvarell 2005

Representerad:

Göteborgs Konstmuseum

Inköpt av:
Statens konstråd, landsting och kommuner m. fl.


ett utdrag ur Zenit Kulturtidningen i väst höst 2015

Christina Ärlestig har arbetat i flera olika tekniker
som akryl, olja, bivaxoljekrita, bivaxoljefärg, akvarell, lack, foto
och är idag känd för sina abstrakta, ljusbärande
bilder som ofta utgår från ett fåtal motiv, hämtade ur möten.
Enkla geometriska former bearbetas oupphörligt
tills temat är uttömt. En enkel vattenho förvandlas
i många variationer och i olika tekniker till ett
fascinerande experiment i färg, form och kraftladdning
Människor är sällsynta som motiv, men finns som
hemlighetsfulla spår i bilderna. Hon vill vara närvarande,
fånga in ljuset och uppfatta formen. Det är viktigt och
roligt att undersöka helt motsatta former för att se om
de kan kombineras eller samarbeta med varandra för att
att lösa ett bildproblem.Tidigare blev det ofta bilder i akryl
och bivaxoljekrita men numera arbetar hon gärna med
tunn olja i olika lager som ger transperens och
samtidighet ett spännande djup med rörelse i färgen
Hon har också blivit uppmärksammad med sin egen
produktion av bivaxoljekritor, eftersom de starka
pigmenten och vaxen ger en särskild lyster och mjukhet.
Det är lätt att se skillnad på dessa och vanliga kritor i handeln.
Färgytorna lever och förmedlar känsla, doft och ljusintryck
på ett nästan taktilt sätt. Hon har en stor känslighet för
färgens möjlighet att beröra våra sinnen.Att ge färgen
form har blivit en magisk handling i ett envist sökande
måleri fullt av gåtor och hemligheter.

Gun Hellervik.

Utbildning
ABF:s konstskola, Umeå
Gerlesborgsskolan, Stockholm
Gerlesborgsskolan, Gerlesborg.
Konstvetenskap 40 p

Medlemskap
SvK