Ivar Ferling
InstagramFacebook

Ivar Ferling

Född och uppväxt i Stockholmsområdet, med starka kopplingar till Göteborg, Kalmar och Öland via släkt, studier och bekantskap. Erfaren med collage, film, måleri, skrivande, skulptur, och framförallt teckning och illustration, vilket jag utövat hela livet.

Utbildning
Fryshusets gymnasium, bild och form, 2013-2016
Ölands folkhögskola, konstskolan, 2019-2021.

Även utbildad i historia och filmvetenskap på Stockholms universitet.

Medlemskap
Konstkvarteret.

Kommentarer på sidan

Kommentera »