Tina Hellblom-Thibblin
Hemsida

Tina Hellblom-Thibblin

Bildkonstnär Född och uppvuxen i Västerås
Målar främst i olja och har genom åren även skapat större bilder i batik. Försöker att i mitt konstnärskap hantera spänningsförhållande mellan det imaginära och det konkreta. För mig har mitt akademiska arbete och mitt konstnärliga arbete berikat varandra. I mitt konstnärskap försöker jag visualisera det stora i det lilla och vara öppen för det oförutsägbara.

Utbildning
Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla.

Medlemskap
Kkv, SvK.

Kommentarer på sidan

Kommentera »