AnnaKajsa Alaoui
Hemsida

AnnaKajsa Alaoui

Anna-Kajsa är heltidsarbetande som bildkonstnär sedan 1984, född i Böda och uppvuxen på Lidingö. Numera är hon bosatt i Stockholm under vintrarna och tillbringar sommarhalvåret i galleriet i Löttorp, Binnerbäck.
Mitt måleri har utvecklats mot det nonfigurativa. Man kan säga att i stället för att måla av ett specifikt träd, en vy eller mänsklig rörelse/åtbörd så målar jag trädet i den inre spegelsalen, landskapets avtryck på själens tangenter, rörelsen översatt i färg och form. Men jag lämnar inte det avbildande måleriet. Förutom igenkänning av något konkret i sinnevärlden som en dörr -av många- till en konstupplevelse så är världen så som den "ser ut" (i det rådande ljuset) alltid föremål för utmaningar och nya upptäckter.

Anna-Kajsa visar oljemålningar i varierande format och motiv, även teckningar, krokier och guacher. I galleriet i Löttorp. Här finns landskap, nonfigurativt måleri och människor.

SvK, Svenska Konstnärer, KRO, The Swedish Artist Association, Svenska Konstnärinnor.
The Association of Artists on North Öland, Norra Ölands Konstnärsgille.

I paint mostly in oil and the sizes differs from some cm to some meters. The motives are often inspired from the landscape of Öland, even when they turn into what is called non figurative or abstract art. People may show up in my paintings, the human body as an expression of a state of being.

Utbildning
Konstfackskolan Bild och Miljö.

Medlemskap
SvK, Svenska Konstnärer, KRO, The Swedish Artist Association, Svenska Konstnärinnor.
The Association of Artists on North Öland, Norra Ölands Konstnärsgille.

Kommentarer på sidan

Kommentera »