Kjerstin Krantz
Hemsida

Kjerstin Krantz

Kjerstin vill med sitt måleri förmedla kontakt med vår nordiska historia från bronsålder till vikingatid. Hon vill få oss att tänka efter, känna närhet och upptäcka människorna bakom myter och sagor. Vi vet så lite om dem.
Inspirationen hämtar Kjerstin från våra bildstenar, runstenar och hällristningar. Resorna blir många då hon söker upp de platser där dessa finns.

”Mitt stora intresse för historia och vår nordiska mytologi har starkt påverkat mig och återspeglar sig även på ett påtagligt sätt i min konst.
Det förflutna reflekteras i oändlighet och gör ett uppehåll i den tid vi lever i. Snuddar vid oss! Försöker få oss förstå, innan det går vidare dit vi aldrig når. Till det som blir historia för våra framtida generationer.
Att ta på en runsten, bildsten eller hällristning är att tro sig få nyckeln till det förgångna. Till en dörr som man bara kan glänta på. Man kan ana! Men når inte! Kan känna en glimt av det som för längesedan var och med fantasins hjälp förflytta sig i tiden.
Samarbetet med ristarna gör att jag funderar mycket. Hur tänkte de? Vad menade de? Vad vill de berätta för oss?
Medan jag målar de ibland komplicerade figurerna kan det kännas som det inte är jag utan ristaren som tar över och håller i penseln”.

Kjerstin Krantz wants with her art to give us contact with our Nordic history from the Bronze age to the Vikings.
She wants to get us to reflect, to discover and feel close to the people in the sagas and the myths.
We know so little about them.
Kjerstin gets her inspiration from the runestones, picture stones and rock carvings. She travels a lot visting the places where they
are to be found.
She has held exhibitions in museums, galleries and art associations.

Kjerstin
”My great interest in history has strongly influenced me and is clearly reflected in my art.
Our runestones and rock carvings are not only beautiful to look at; now and then you find a legend or a historic truth that lies behind.
To gather some facts concerning the historical background I read a lot about the relevant period, our Nordic mythology and archaeology.
My ”cooperation” wid the carvers gives rise to a lot of reflections.
How did they think? What did they mean? What would they like to tell us?
When I am painting these sometimes complicated figures I have a feeling that it is not me but the carver who has taken over the brush”.

Besök min ateljé
Meteorvägen 19 b
175 60 Järfälla
Järfälla Stockholms län

Öppettider:
Efter överenskommelse

Utbildning
Skånska målarskolan
Åke Pernbys målarskola Stockholm
Hovedskous sommarskola Danmark
Hovedskous sommarskola Frankrike
Académie de la Grande Chaumiere Paris
Studiresor:
Både i och utanför Europa
Bott i Frankrike 3 år 1983-1986.

Medlemskap
SvK, Svenskakonstnärer
Svenska Konstnärsförbundet
BUS
Nordiska Akvarellsälskapet
Järfälla Konstforum
HMV Historiska Museets vänner där jag också suttit i styrelsen åren 2002-2006.