Ulf Ingvar Romare
Ulf Ingvar Romare

Född 1944 i Hässleby församling i Småland.

Utbildning
Konstutövandet har i huvudsak fått utgå från en självlära.
Att som yngling inte kunna slutföra Valands i Göteborg, var väl en liten missräkning - so what?
Den treåriga lärlingsutbildningen hos Konstnären Axel Hörnström 1959/-62 blev för mig det stora känslosteget in i den värld som sen dess alltid på ett eller annat sätt styrt "mitt tänk" i mitt konstnärsskap.