Maud Wirström
2011-07-27 23:00   Kommentera »
Morfar Abel som ung hjälpreda
Kuriosabild med min morfar. Denna är när han som mycket ung gick på Konstakademien (Konsthögskolan) och blev medhjälpare till Prof. Olle Hjortzberg vid restaureringen av takmålningarna .. tror jag det var.. freskomålningar i Klara Kyrka i Stockholm. Början på 1900 talet...

Facebook Twitter MySpace