Maud Wirström
2012-02-07 06:53   Kommentera »
Liten historia om Konsttryck no 17 "The Hidden Gateway"
In a dream there was a dimensional portal hidden in a tree along a park road.

With the secret language assistance I traveled there and was admitted.

Once there, opened the doors to a whole universe.

The light flowed and I recognized it.

The door was signed behind me and I knew that nothing would be the same again.

Light, Energy and Transformation. The joy of discovery, new dimensions.

Whole Spirit.
*******

I en dröm fanns en dimensions portal dold inne i ett träd längs med en parkgata.

Med det Hemliga språkets hjälp färdades jag dit och blev insläppt.

Väl därinne öppnade sig portarna till ett helt universum.

Ljuset flödade och jag kände igen det.

Dörren slöts bakom mig och jag visste att inget skulle bli som förut igen.

Ljus, energi och Transformation. Upptäckarglädje, Nya dimensioner.

Hel Ande.


Facebook Twitter MySpace