Louise Hävre
2021-10-12 08:08   Kommentera »
Ökad medvetenhet !
Människan håller på att vakna och många själsförmågor upptäcks,förmågor som är en del av människans evolution.
Med denna utveckling följer förmågan att uppfatta det som tidigare har varit transparent, det som förut varit osynligt och välkänt.
Till och med människans fem sinnen har förändrats . Ni kan idag uppfatta färger som man tidigare inte hade förmågan att se.
Människans uppvaknade innebär en allt större medvetenhet om det högre sfärerna i universum.
Många kan nu lära sig som tidigare bara var ett fåtal som lyckades med.
Vi är inne på en väg som innebär mycket snabb utveckling och det är viktigt för dig att förstå vad som händer och vad som är unikt med dig och med det du kan . ❤️🥰
Vad ser du för nytt i ditt liv?

Facebook Twitter MySpace rss