Louise Hävre
2022-01-29 09:12   Kommentera »
Vad är din livsuppgift?
Vad är vår livsuppgift? Oavsett om vi är medvetna om det eller inte, finns svaret djupt inom oss. Vi ställer oss frågan om och om igen, ända tills vi hittar det som verkligen är viktigt för oss. Det kan ta tid, ha tålamod. Vad är det som är meningsfullt för oss? Vad gör oss lycklig? Vad får vårt hjärta att sjunga av glädje?

Facebook Twitter MySpace rss