Louise Hävre
2022-03-15 19:48   Kommentera »
Envärds genom tiden med historiska vingslag .
Den härveckan håller jag på att arbeta på en utställning som heter ”En resa genom tiden med historiska vingslag ”där kommer ni att få träffa Carl von Linné , Drottning Kristina , Moder Teresa . Drottning Hedvig Eleonora , Selma Lagerlöf. Heliga Birgitta . Magnus Ladulås . Birger Jarl och Jenny Lind samt flera historiska personer i statyer @drottningvictoriasvilohem under Öland spirar , 13-15 maj @borgholmstad på den underbara magiska ön @oland_se
Samt några utvalda verk .

#denlillaateljenmeddetstorahjärtat #borgholm #öland #drottningvictoriashotellochvilohem #statyer
#carlvonlinné #drottningkristina #moderteresa #drottninghedvigeleonora #selmalagerlöf #heligabirgitta #magnusladulås #birgerjarl #jennylind

Facebook Twitter MySpace rss