Louise Hävre
2022-12-21 09:22   Kommentera »
Lucka 21


Det förflutna har redan hänt och det finns ingenting du kan göra åt det.
Det enda som du kan ändra på är ditt sätt att se på det förflutna .💖

Facebook Twitter MySpace rss