Anita Fröding
2019-07-06 16:54   Kommentera »
SOMMAR
Sommar är den varmaste av de fyra årstiderna och infaller mellan våren och hösten. Under sommaren är dagarna längre än nätterna, men dagarna blir allt kortare efter sommarsolståndet. När det är sommar på norra halvklotet, är det vinter på södra halvklotet och tvärtom. När det är sommar definieras enligt ett antal olika perspektiv, bland annat kalendariskt, astronomiskt och meteorologiskt.
Kalendarisk sommar:
Enligt det kalendariska perspektivet är sommar inom tempererat klimat en årstid som definieras som månaderna juni, juli och augusti på norra halvklotet och december, januari och februari på södra halvklotet, motsvarande de tre varmaste månaderna under året.
Astronomisk sommar:
Ur ett astronomiskt perspektiv inleds sommaren med sommarsolståndet omkring den 21 juni på norra halvklotet och omkring 21 december på södra halvklotet för att sedan avslutas då dag och natt är lika långa, på höstdagjämningen. Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med det södra halvklotets vinter, och vice versa.
Meteorologisk sommar:
Ur ett meteorologiskt perspektiv definieras sommaren utifrån förändring i temperatur samt bestämd uppmätt temperatur under viss tid. I Sverige definierar SMHI sommaren som den tid när dygnsmedeltemperaturen har varit över 10 °C i minst fem dygn i sträck. Om det därefter förekommer en kallare period räknas det fortfarande som sommar, dock med bakslag. I genomsnitt efter 15 maj så brukar temperaturen per dag överskrida 10 grader i snitt och det börjar grönska då också i naturen. Enligt SMHI kan sommaren efter 1 augusti officiellt tacka för sig. Sommaren brukar delas in i 3 perioder, försommar Maj-juni, högsommar Juli och sensommar Augusti. Emellertid har det hänt vid flera år att sensommar även fortsatt en bra bit in i september månad, åtminstone söder om Gävle.
Då alla månader vid Medelhavet har en medeltemperatur över +10 °C är synen på vad som är sommar något annorlunda där än i Sverige, nedom högfjällen. I högsta Lappland når medeltemperaturen inte över +10 °C i juli, men man talar ändå om sommar där. Före midsommar ligger snölegorna ofta meterdjupa och tätt inte bara i det svenska högfjället utan även något lägre. Att kalla detta för sommar kan leda fel.

Facebook Twitter MySpace