Lina Forsdahl
2017-04-21 11:22   Kommentera »
"KONSTENS ANDETAG"

Konsten,skapas av oss från själens och hjärtats djup. Den viskar till världens topp om dess melodiska puls och takt i varje pensel drag, där färgen ler från naturens andetag. Den gör oss glada, likt doften av bedårande blommornas utslagna knoppar. Vi spelar, sjunger, dansar och konsten skapar.


Facebook Twitter MySpace 

KommentarKommentar från vänner, 2017-05-31
👍👱‍♀️🙏🏻