Ingemar Härdelin
2021-11-16 17:41   Kommentera »
Jungfrufödsel
Jungfrufödsel


Något tränger på där inne
något som vill ut.
Har så känt i många år.

Det är ett barn,
ett ofött ofullgånget foster,
som föds fram i ljuset
efter timmars skaparmöda.

En jungfrufödsel,
avlad efter tankars kamp
I dialog med känslornas oberäkneliga narrspel.

Vad blir därav?
Ett dödsdömt foster,
eller i nådens ögonblick ett liv
med blick mot skaparen
i glädje till det liv det fått?

16.11.21
Facebook Twitter MySpace rss 

KommentarKommentar från Ingemar Härdelin, 2022-01-17
Tack, Inga!
 
KommentarKommentar från Inga Ljungberg, 2022-01-15
Vackert!