Ingemar Härdelin
2022-07-02 18:51   Kommentera »
Att skapa sin egen verklighet


Rubriken kan verka provocerande. Verkligheten kan väl inte vara något vi kan göra något åt eller påverka? Den är som den är, och vi kan bara acceptera och hänga med? Eller?
Allt beror på vad vi menar med ”verklighet”. Naturligtvis är det mycket i ”den stora verkligheten” vi inte kan göra något åt; förhållanden utanför vår sfär, vad som händer över huvud taget i världen, långt borta och nära. Men ”vår egen verklighet”, det som händer runt omkring oss, är i allra högsta grad möjlig att påverka.
Det är vanligt att vi människor skyller motgångar och prövningar på ”otur” eller ”orättvisa”. Vi gör oss till offer för olyckliga omständigheter, andra människors elakhet, själviskhet eller andra negativ egenskaper. Vi rentvår oss själva och ser inte vår egen möjlighet till påverkan i sammanhanget. Vi vill inte erkänna att vi har ett eget ansvar för det som sker i samspelet med andra människor.
Men det är just ansvar det handlar om. Vad är det som säger att det vi själva gör och uttrycker tillsammans med andra inte har betydelse? Det skulle i så fall gälla alla andra också, att ingen människas handlande har betydelse. Den tanken inser vi med lätthet är absurd. Alltså måste även vårt eget agerande ha betydelse.

Det är intressant att ibland göra ett tankeexperiment. Vi tänker oss en situation du nyss varit med om tillsammans med andra människor, kanske en bjudning. Du minns hur det hela avlöpte. Kanske blev du redan i början av kvällen avkyld och avsnoppad av någon eller några i gruppen som tog initiativet och blev tongivande resten under kvällen. Du försökte komma in i samtalet men blev snabbt överkörd. Känslan av utanförskap fyllde snabbt ditt sinne och resten av kvällen fördrev du i dystert iakttagande av de andras glam och glada samvaro. Du kände dig osedd, betydelselös och förbannade din oförmåga att göra något åt saken.
Vi är säkert många som upplevt detta. Det finns alltid människor som vill vara tongivande, som inte uthärdar att bli placerade långt ner i hierarkin. Hela deras självkänsla sitter i att alltid vara i centrum, gärna med ett stort beundrande ”hov” runtomkring. Sådana personer är aldrig roliga eller lätta att handskas med. Man upplever att allt sker på deras villkor; uppfyller man dem är allt bra, annars är man helt ointressant.

Vad kan man göra i en sådan situation? Vi kan inte förändra hur andra är eller beter sig, eller kan vi det? Tänk då på hur du skulle kunnat handla i stället för att sårad dra dig tillbaka som en skadeskjuten fågel. Du hade kunnat hålla huvudet kallt och börja reflektera över dina känslor: Är jag en sämre människa än de där pratmakarna, är jag mindre värd bara för att jag inte berättar roliga historier eller är bra på att prata strunt?
Svaret är givet; naturligtvis inte! Alltså finns ingen faktisk anledning att gå ner i känslan av värdelöshet och utanförskap. Du kan hålla kvar den insikten och därigenom mota bort de mörka krafterna som försöker ta ditt sinne i besittning. Du inser att det inte är varken speciellt roligt eller intressant att lyssna på pratmakarna, men låt dem hålla på om de vill. Du kan i stället försöka pejla in om någon annan verkar känna likadant. I så fall kan du ta kontakt och inleda ett samtal. Du har lika stor möjlighet att ta initiativ som någon annan.
Du flanerar omkring bland gästerna och upptäcker snart en person som står tyst precis som du själv gjorde. Du går fram och berättar vem du är och ber den andre göra detsamma. Förmodligen träffar du rätt om inte din intuition slagit alldeles slint. Kan hända får du en angenäm och givande samvaro med personen i- fråga och möjligen också en vän för framtiden. Kvällen är räddad och du går hem glad och stärkt i din självkänsla.

Verkligheten är inte vad den ser ut att vara; den är vad vi tänker om den! Det betyder att vårt sätt att tänka färgar våra upplevelser om det som händer omkring oss. Om vi tar åt oss personligen av händelser runt oss som inte har med oss att göra blir vi sårade och känner oss värdelösa, alldeles i onödan. Om vi ser situationen litet klarare inser vi att andra människor handlar utifrån sina val, och detsamma måste vi själva också göra. Vi kan besluta oss för att inte låta oss påverkas negativt av det som händer runt omkring oss, att i stället agera för att förändra händelseutvecklingen eller acceptera att vi inte kan göra mycket åt saken.

Så skapar vi vår egen verklighet; genom att inte passivt låta allt runtomkring oss styra skeendet utan själva ta ansvar genom att agera utifrån de förutsättningar som finns. Det sägs att en enda idealist kan förändra en hel stad. Jag tror att det ligger mycken sanning i detta något tillspetsade uttalande. Vi har lika stor möjlighet att påverka som alla andra; allt beror på vilja och mod. Det sägs till och med att forskare påverkar det objekt de forskar omkring. Allt påverkar alla, alla påverkar allt. Hela skapelsen är full av ett finmaskigt nät av påverkan, i stort som i smått. Vi påverkar även genom att vara passiva. Vi kan inte låta bli att påverka.

Det bästa är således att själv ta medvetet ansvar för våra tankar, ord och gärningar. I alla situationer och sammanhang. Då växer vi som människor och kan leva i full medvetenhet om livets villkor på gott och ont. Vi kan inte styra allt, men vi kan påverka våra liv utifrån den verklighet vi befinner oss i, här och nu. Därigenom behöver vi heller inte förebrå oss eller ångra våra handlingar. Vi har gjort vad vi kunnat, och mer går inte att begära.Facebook Twitter MySpace rss