Margareta Sunnemar
2020-11-03 18:42   Kommentera »
Växelverkan järn/koppar
Förra månaden blev jag inspirerad av växelverkan mellan järn och koppar. Det resulterade i skulpturer, några av dem placerade på en lagom stor träplatta, för att kunna stå i ett fönster. En växelverkan mellan metallerna och naturen i kombination, var det jag ville visa.
Jag tog med dem till strandkanten och fotograferade med vattnet bakom. Hela processen blev en upplevelse för mig. En önskan är att betraktaren kan få del av den upplevelsen det var att få skapa dessa.
Det har varit planering av att få inspirationen till att bli ett konkret verk, om än med abstrakt uttryck. Denna min känsla kan jämföras med eufori, att just fått vara med om denna process. Först är det ett intet, sedan en idé, därpå materialval och hur tekniken ska lösas, själva utförandet och resultatet.
Frågan blir sedan: - Hur stämde valet med idén, som den var från början? Kan betraktaren få del av det, som jag just varit med om. Var det något som berörde? Fick betraktaren någon tanke som passade dennes tankar eller situation?
Kanhända får jag veta det på någon utställning där mina verk ingår.

Bilderna är på samma skulptur.

   

Facebook Twitter MySpace rss