Margareta Sunnemar
2021-06-01 07:42   Kommentera »
Funderingar om hur ens konst påverkas av den kultur man lever i?
När man, som jag arbetar med mixedmedia, abstrakt konst, är det lätt att tro att man är fri. Fri från ”ska vá” tänkande. Kan det vara så? Kultur, moral, normer, upplevelser från den tid man lever i och den historia som vår kultur har gett, hur har det präglat mig? Vår historia är ur vårt perspektiv. Hade jag vuxit upp någon annanstans eller tidigare, hade det funnits andra perspektiv att begrunda.
Hur mycket är medvetet och hur mycket är omedvetet i det abstrakta skapandet?
Finns det någon annan person i något annat land som uttrycker konsten på samma sätt som jag?... är frågor jag ställer mig. När det gäller uppfinningar kommer ju gärna någon liknande uppfinning fram från annat håll i världen.
Ett av mina verk, som heter Dimension, såg många med mig, som ett kors, en annan betraktare såg den som mayaindianernas tankar om de fyra vindarna, eller ytterligare en, de elva dimensionerna. Här fick jag fler intressanta perspektiv på vad jag skapat.
När jag på det här sättet skriver mina tankar, ser jag min konst med verbaliserade ögon. Kanhända kommer mitt uttryck att få vara med om nya utmaningar…

Facebook Twitter MySpace rss