Allan Friis
2011-04-26 07:34   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 35 Jag kan inte undvika att bedåras av uppenbarelsens säregna utstrålning men förstår inte genast sambandet mellan figuren och mina egna tankar. Ännu när nästa stränga geometriska gestalt träder fram kan jag inte skilja mellan orsak och verkan. Är det jag som förändras eller är det mina tankar som förändrar?
Facebook Twitter MySpace rss