Allan Friis
2011-04-28 08:25   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 37
Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att minnas. Giv mig kraft att se utanför strukturernas osynliga gränser. Giv mig redskapen att nå ut genom mina begränsade känselspröt. Låt mig bara få se den minsta lilla glimt av det som är jag.


Facebook Twitter MySpace rss