Allan Friis
2011-05-03 09:03   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 40
I samma ögonblick kamoufleras tomrummet. Målsökarna böjer av och neutraliseras effektivt i vävens osynliga ytskikt. Kvar blir urladdningarnas kalla spår i mörkret.

Facebook Twitter MySpace rss