Allan Friis
2011-05-04 07:43   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 41
Som i drömmen, viskar jag tyst för mig själv. Som i drömmen, Kristinas sista ord före utstötningen. Ett kodord för befrielsen? Eller? Det finns fler ord som mitt inverterade jag inte minns. Utsagda av det som var jag i seendets sista energirest. Som i drömmen viskar jag på nytt och ser ånyo Kristinas skrik som en ljuvlig reflex genom väven.Facebook Twitter MySpace rss