Allan Friis
2011-05-05 09:39   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 42
Kristinas skrik förvandlas via kodordets negativa återspegling till Eriks tysta kamp i motsättningens brännpunkt. Striden går mot sitt slut, men fortfarande genomlyses hans utbrända skal av det "rena intellektets laserljus". Glöden i hans ögon är slocknad sen länge. Det enda som lever är korsfästelsens sötma och lösenordets potentiella sprängkraft.


Facebook Twitter MySpace rss