Allan Friis
2011-05-07 08:37   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 44
Knappt har jag sagt de sista orden förrän en våldsam turbulens utbryter i "Utanförs" vakuum. De stränga men geometriskt sköna energistrålarna löses upp och förvandlas till djupgående virvlande rörelsegrottor, ur vilka snabbgenererande celldelningar utvecklas likt ostyriga puffar av lustgas.

Facebook Twitter MySpace rss