Allan Friis
2011-05-09 08:18   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 46
Samtidigt märker jag en öppning inom mig. Som om väven fläkes upp och klyfta vidgas och fördjupas. Förändringen sker plötsligt och jag är ännu ur stånd att förstå innebörden av de larmande svarta silhuetterna som väller fram längst bort vid den alltmer krympande horisonten

Facebook Twitter MySpace rss