Allan Friis
2011-05-12 09:24   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 47
Jag inser efter hand att lösenordet är formulerat och att förändringen är på väg. "Någots" ande har tvingats ut och samtidigt sker en förtätning inom mig som om en celldelning är förestående. Mina kamraters röster växer och jag får allt svårare att hålla samman det som blev Jag. Befrielsen är nära hör jag rösterna ropa och jag känner upplösningens virvlande, jublande fanfarer välla fram ur djupet.

Facebook Twitter MySpace rss