Allan Friis
2011-05-13 08:35   Kommentera »
PROCESSEN
Vers 48
"Utanförs" kalla ljus upptäcker vi varandras identiteter. Kristina, Bengt och Christian är åter här. Befrielsen är ett faktum och våra nya erfarenheter kommer att gagna utforskandet av det djupa seendets gåta.Facebook Twitter MySpace rss