Allan Friis
2013-07-19 20:09   Kommentera »
Mina politiska bilder 1968-78
Håller just på att sammanställa min konst i publikationer. Publikationen som är på 48 sidor innehåller inte bara samtliga bilder som jag producerade under perioden 1968-78. Den kan också ses som en självbiografisk berättelse om vad jag själv och mina bilder varit med om;. Recensioner, kontakter, ansökningar, privat såväl som offentlig korrespondens, relevanta dokument angående utställningar t.ex. om den uppmärksammade utställningen "Människor i Rosengård" 1977, samt olika slags kommentarer i pressen m.m. Kort sagt, publikationen kan betecknas som en slags vitbok från den aktuella tiden.
Publikationen är tryckt i 500 ex. varav 300 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

En friliggande signerad och numrerad konstbilaga i format: 25 x 17 cm finns med i boken
Bl.a finns denna affisch med publikationen
Bild nr 2 är konstbilagan
 

Facebook Twitter MySpace rss