Kerstin Wikholm
2012-11-03 16:32   Kommentera »
Om du vandrar i en öken...
Ibland målar jag rätt bisarra och konstiga motiv.
Det här motivet växte fram när jag lyssnade till ett radioprogram om flyktingar som flydde Mexikos fattigdom för att ta sig in i USA. De var tvungna att gå över en besvärlig och vidsträckt öken sedan de korsat gränsen på ett ställe. Om solen var het så hände det att de fick solsting och blev liggande och dog i hettan.
En man som bodde nära den öknen hade lagt märke till dem som dog och han tog sin truck och körde ut en låda vattenflaskor på några lämpliga ställen för att flyktingarna skulle klara sig bättre.
Det hände då att andra människor som inte ville ha in mexikanerna in i USA lade märke till den "barmhärtige samaritens" förehavanden och letade rätt på vattenstationerna. Därefter tömde de ut vattnet, så att flyktingarna enbart hittade tomflaskor.
Jag kände mig tvungen att måla detta motiv även om tavlan blir i det närmaste obegriplig för oss som inte behöver korsa vidsträckta öknar för att få en bättre tillvaro.

Facebook Twitter MySpace rss