Bengt Andersson
2010-12-29 11:44   Kommentera »
Män Är Djur
Denna skulptur kom till,
när ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt
i programmet Dokument inifrån sade män är
djur, tycker inte du det.

Så här har vi en blottare som visar att han är man och djur.

Facebook Twitter MySpace rss