Bengt Andersson
2011-05-14 18:57   Kommentera »
Galleri Minerva
Ett fantastikt super galleri har öppnats i gamla Anrika Trocadero och nattklubb Tunnelens lokaler i Malmö, Adelgatan 4, Helt otrolig vakert bara galleriet är ett konstverk, skulle matcha vilken storstad i världen. tidningar här i Malmö de sover de har inte fattat, Besök det o njut. Bara historien i bildandet är en fastantisk saga. ÅÅÅ sicka konstverk sen.
( Kanske jag kan leverera bilder senare.)

Facebook Twitter MySpace rss