Britt-Marie Aulin-Tonning
2009-08-01 23:50   Kommentera »
Spännande dagar och ibland också… nätter.
Det som är alldra mest inspirerande…
Det är att jag aldrig riktigt vet vad… som jag kommer att finna.
Låter der kryptiskt… Det blir nästan som ett gift…
Rent av… om jag inte passar mig… maniskt.
En bild dyker upp och vem i all världen har målat den…
Färgvalet, tekniken, dispositionen, genren, landskap, stilleben…
Ismer… Vilket århundrade… eller vilket årtionde…
Varifrån. Är den kopierad av en annan tidigare konstnär.
Har den här konstnären haft möjlighet att välja just det här motivet…
Det finns solskenshistorier… men lika vanligt sorgliga
levnadsförhållanden. Svälter halvt ihjäl och annat elände,
faller ut genom fönster, förliser med båt, får svåra mentala störningar.
Och även fysiska sjukdomar, tar sina liv…
TBC, syfilis, lunginflammationer.
Det är exakt som livet är… Vi har inte några garantier när vi föds…
att livet skall gå, som på räls.
För någon dag sedan hittade jag berättelsen om...

PEHR WILHELM CEDERGREN
Han föddes i Stockholm 1823 och blev en erkänd marinmålare.
Ja... Han ansågs som den främste. Men det började skröpligt.
Han var son till en svarvarmästare och växte upp på
Skeppsholmen under mycket knappa förhållanden.
Han var bara nio år 1832… när han skrevs in som skeppsgosse.
Han måste hjälpa till för att dryga ut familjens ekonomi.
Det var då 100 år innan den sista årskullen gick ut.
Han kom att bli timmermanslärling vid Skeppsholmsvarvet
och målade där en karikatyr av sin förman som blev
topp tunnor rasande…
medan varvschefen blev imponerad och gav honom jobb som mallritare.
Med sin marina bakgrund föll det sig naturligt att
skildra fartyg och fartygsmiljöer.
Han reste till London under världsutställningen 1851.
Han studerade och tecknade engelska fartygstyper.
Därefter började hans riktigt aktiva period, med beställningar
av fartygsporträtt från det högre samhällsskiktet… och kungahuset.
I hans noga utförliga anteckningar kan man se….
att beställningarna omfattade 448 verk, i första hands kaptenstavlor.
Nu finns hans målningar på Nationalmuseum och på Nordiska muséet,
Göteborgs Konstmuseum och naturligtvis på Sjöhistoriska museet,
som har ett 20-tal tavlor av honom…
varav en är ett självporträtt, Skeppsgosse No 28.
Men ett stort antal finns även hos privatsamlare
och fanns på flera konstsalonger.
Kungafamiljen köpte flera av hans tavlor
och Karl XV var så gentil.. att han till och med köpte
en liten gård åt honom ute vid Drottningholm.
Den här lille skeppsgossen i hög hatt, vit uniform och guldknappar…
är alltså hans självporträtt,
målad i pastell på gråpapper..
Och undertill är det skrivet… en liten vers :
Denna pojke är ej rädd, Att gå ut i alla väder,
Änskönt han är illa klädd, Uti hatt och blaggarnskläder,
Tvungen nu att stiga på,
Så han ej ihjäl må frysa,
Han på kyrkparad skall gå, Och i uniformen lysa.
Trevlig söndag... Kram Bimmis.

Facebook Twitter MySpace rss