Carina Ehlers
2015-10-12 19:36   Kommentera »
Positiv uppmuntran för fortsatt konstnärsskap
Curator recension;

"Arbetet av Carina Ehlers är en hymn till frihet, en uppmuntran att sväva och nå våra mål, men till synes ouppnåeliga. Ett illustrerat utförande av stort djup, rida på vågen av en hyperrealism som vilar på en stark surrealism. Ett konstnärligt uttryck för stort symboliskt och tekniskt kunnande."
- Martina Calari

(Fri översättning från Google)

Facebook Twitter MySpace rss