Carina Ehlers
2016-01-02 14:36   Kommentera »
Dag 2 på Nya Året
Alltmedan snön bara vräker ner från den lite gråtunga himlen och nordanvinden av sällan skådat slag blåser resolut, söker sig ugglan därute till sitt skydd under tallbarrens välmenande grenverk. Å ena sidan kan positiva förnimmelser för dagen synas som bortblåsta därute i midvinterns första vindpinande dån.

Dock - å andra sidan, om man bara ger det en chans kommer man strax på att varje ny dag har så mycket nytt och insiktsfullt att erbjuda så det är svårt att inte gripa tag om dess essens. Det är svårt att kringgå det faktum att det mesta, om inte allt, har två sidor och därför borde även den mer beskuggade sidan lyftas fram i ljuset. För det finns mycket positivt att hämta ur detta att ~ om man förändrar Hur man ser på saker och ting så förändras sakerna man ser på.

Jag har flera olika kortlekar - intuitionskort, affirmationskort, tarot med flera - och reflektionen för årets andra dag kom just genom ett av dessa kort. Helt kortfattat uppfattar jag budskapet som att ~ Alla Måste Anstränga Sig Lika Mycket.

Vilket partnerskap det än gäller, såväl tvåmannarelation som grupp så ska man alltid komma ihåg att det måste finnas ett ständigt utbyte av energi. Om du ger för mycket, medan din partner ger för lite, då kommer detta att lämna en känsla av att du dräneras på ett energetiskt plan. Vilket i förlängningen orsakar en potentiell disharmoni i unionen.

Om det istället finns en övervägande harmoni och balans från alliansens gemensamma ansträngningar, då kommer framgång i många olika former, även från de mest unika källor, att skapas.


Dagens råd:
Ha ett öppet sinne när du lyssnar på andra ~ Det är aldrig för sent att omvärdera och ändra sin inställning till livet eller till sig själv och andra. Din inställning är skapare av det resultat som du förväntar dig.

Facebook Twitter MySpace rss