Anita Elgerot
2021-11-04 17:03   Kommentera »
Talgoxen
Senhöst. Naturen stänger ner, förbereder sig för snön.
En talgoxe tittade förbi, spanade efter mat.

Facebook Twitter MySpace rss