Lisbeth Eleonora Johansson
 
Ikon, Mariabild katolsk tradition        Kommentera »
Teknik: Tempera
Äggtempera på träboard

Facebook Twitter MySpace 

KommentarKommentar från Kerstin Wikholm, 2012-12-21
Verkligen bra!